Vintage Oshkosh Shorts Sz5

Regular price $36.00 Sale