Vintage Oshkosh Denim Bloomer Medium

Vintage Oshkosh Denim Bloomer Medium

Regular price $40.00 Sale

***Rare***

Size Medium